جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.Verify Image    


قیمت دامنه

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 1,670,000ریال 0ریال 1,670,000ریال
.com 1 660,000ریال 0ریال 700,000ریال
.asia 1 655,000ریال 0ریال 655,000ریال
.biz 1 1,670,000ریال 0ریال 1,670,000ریال
.in 1 470,000ریال 0ریال 470,000ریال
.info 1 1,670,000ریال 0ریال 1,670,000ریال
.name 1 554,000ریال 0ریال 554,000ریال
.org 1 524,000ریال 0ریال 524,000ریال
.pw 1 543,000ریال 0ریال 543,000ریال
.academy 1 1,400,000ریال 0ریال 1,400,000ریال
.actor 1 1,150,000ریال 0ریال 1,150,000ریال
.agency 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.apartments 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.audio 1 555,000ریال 0ریال 555,000ریال
.band 1 820,000ریال 0ریال 820,000ریال
.bar 1 2,333,000ریال 0ریال 2,333,000ریال
.best 1 3,775,000ریال 0ریال 3,775,000ریال
.bid 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.bingo 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.black 1 1,630,000ریال 0ریال 1,630,000ریال
.blue 1 555,000ریال 0ریال 555,000ریال
.build 1 2,333,000ریال 0ریال 2,333,000ریال
.buzz 1 1,480,000ریال 0ریال 1,480,000ریال
.bz 1 780,000ریال 0ریال 780,000ریال
.ca 1 555,000ریال 0ریال 555,000ریال
.cab 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.cafe 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.camera 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.camp 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.capital 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.cards 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.care 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.cash 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.cc 1 780,000ریال 0ریال 780,000ریال
.center 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.chat 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.city 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.claims 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.click 1 260,000ریال 0ریال 260,000ریال
.clinic 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.club 1 600,000ریال 0ریال 600,000ریال
.cn 1 333,000ریال 0ریال 333,000ریال
.co 1 1,040,000ریال 0ریال 1,040,000ریال
.co.com 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.coffee 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.college 1 2,500,000ریال 0ریال 2,500,000ریال
.company 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.computer 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.cooking 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.cool 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.country 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.dance 1 704,000ریال 0ریال 704,000ریال
.date 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.dating 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.deals 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.degree 1 163,000ریال 0ریال 163,000ریال
.delivery 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.dental 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.dentist 1 1,340,000ریال 0ریال 1,340,000ریال
.design 1 1,820,000ریال 0ریال 1,820,000ریال
.diamonds 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.digital 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.direct 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.directory 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.discount 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.dog 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.domains 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.download 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.education 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.email 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.energy 1 3,600,000ریال 0ریال 3,600,000ریال
.es 1 333,000ریال 0ریال 333,000ریال
.exchange 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.expert 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.fail 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.farm 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.fashion 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.finance 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.financial 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.fish 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.fishing 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.fit 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.fitness 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.flights 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.flowers 1 970,000ریال 0ریال 970,000ریال
.football 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.forsale 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.fund 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.gallery 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.garden 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.gift 1 760,000ریال 0ریال 760,000ریال
.glass 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.global 1 2,350,000ریال 0ریال 2,350,000ریال
.gold 1 3,560,000ریال 0ریال 3,560,000ریال
.golf 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.green 1 2,700,000ریال 0ریال 2,700,000ریال
.help 1 760,000ریال 0ریال 760,000ریال
.hockey 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.holdings 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.holiday 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.horse 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.host 1 3,220,000ریال 0ریال 3,220,000ریال
.hosting 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.house 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.industries 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.ink 1 980,000ریال 0ریال 980,000ریال
.institute 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.insure 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.international 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.investments 1 3,050,000ریال 0ریال 3,050,000ریال
.jewelry 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.jobs 1 4,500,000ریال 0ریال 4,500,000ریال
.kim 1 555,000ریال 0ریال 555,000ریال
.kitchen 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.la 1 1,200,000ریال 0ریال 1,200,000ریال
.land 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.lawyer 1 1,200,000ریال 0ریال 1,200,000ریال
.lease 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.legal 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.life 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.lighting 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.limited 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.limo 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.link 1 370,000ریال 0ریال 370,000ریال
.loan 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.loans 1 3,330,000ریال 0ریال 3,330,000ریال
.lol 1 1,150,000ریال 0ریال 1,150,000ریال
.london 1 1,670,000ریال 0ریال 1,670,000ریال
.love 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.management 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.market 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.marketing 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.mba 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.me 1 930,000ریال 0ریال 930,000ریال
.media 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.memorial 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.menu 1 1,200,000ریال 0ریال 1,200,000ریال
.mn 1 1,560,000ریال 0ریال 1,560,000ریال
.mobi 1 444,000ریال 0ریال 444,000ریال
.moda 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.money 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.navy 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.net 1 444,000ریال 0ریال 444,000ریال
.network 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.ngo 1 1,670,000ریال 0ریال 1,670,000ریال
.ninja 1 666,000ریال 0ریال 666,000ریال
.nl 1 370,000ریال 0ریال 370,000ریال
.nyc 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.ong 1 1,670,000ریال 0ریال 1,670,000ریال
.ooo 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.partners 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.parts 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.party 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.photo 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.photos 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.pics 1 750,000ریال 0ریال 750,000ریال
.pictures 1 444,000ریال 0ریال 444,000ریال
.pink 1 555,000ریال 0ریال 555,000ریال
.pizza 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.place 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.plus 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.press 1 2,350,000ریال 0ریال 2,350,000ریال
.pro 1 600,000ریال 0ریال 600,000ریال
.pub 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.racing 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.recipes 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.red 1 555,000ریال 0ریال 555,000ریال
.reisen 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.rentals 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.repair 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.report 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.restaurant 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.review 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.reviews 1 820,000ریال 0ریال 820,000ریال
.rodeo 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.run 1 750,000ریال 0ریال 750,000ریال
.sale 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.school 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.schule 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.science 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.services 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.shoes 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.show 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.singles 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.site 1 1,040,000ریال 0ریال 1,040,000ریال
.soccer 1 750,000ریال 0ریال 750,000ریال
.social 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.software 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.solar 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.solutions 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.soy 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.space 1 333,000ریال 0ریال 333,000ریال
.style 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.supplies 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.supply 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.support 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.surf 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.surgery 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.sx 1 1,200,000ریال 0ریال 1,200,000ریال
.systems 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.tattoo 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.tax 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.taxi 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.team 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.tech 1 1,850,000ریال 0ریال 1,850,000ریال
.technology 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.tel 1 600,000ریال 0ریال 600,000ریال
.tennis 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.theater 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.tienda 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.tips 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.tires 1 3,600,000ریال 0ریال 3,600,000ریال
.today 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.tokyo 1 490,000ریال 0ریال 490,000ریال
.tools 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.tours 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.town 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.toys 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.trade 1 1,020,000ریال 0ریال 1,020,000ریال
.training 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.tv 1 1,040,000ریال 0ریال 1,040,000ریال
.university 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.uno 1 666,000ریال 0ریال 666,000ریال
.us 1 333,000ریال 0ریال 333,000ریال
.vc 1 1,260,000ریال 0ریال 1,260,000ریال
.vegas 1 1,850,000ریال 0ریال 1,850,000ریال
.vet 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.video 1 820,000ریال 0ریال 820,000ریال
.villas 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.vision 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.vodka 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.vote 1 2,700,000ریال 0ریال 2,700,000ریال
.voyage 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.wang 1 444,000ریال 0ریال 444,000ریال
.watch 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.webcam 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.website 1 777,000ریال 0ریال 777,000ریال
.wedding 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.wiki 1 930,000ریال 0ریال 930,000ریال
.win 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.work 1 120,000ریال 0ریال 120,000ریال
.works 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.world 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.ws 1 780,000ریال 0ریال 780,000ریال
.wtf 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.xyz 1 490,000ریال 0ریال 490,000ریال
.zone 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.орг 1 520,000ریال 0ریال 520,000ریال

Powered by WHMCompleteSolution

منوی سریع

ورود کاربر

ایمیل

کلمه عبور

مرا به خاطر بسپار


ما را در تویتر دنبال کنید
بانکهای قابل پرداخت شرکتهای پشتیبان وب
logo-samandehi
: